Screen Dependency Disorder is Real and it Harms your Child's Health - Our Daily Revelations PH

728x90 AdSpace

Screen Dependency Disorder is Real and it Harms your Child's Health


For illustration purposes only/ Photo credit to Smart Parenting

Screen Dependency Disorder ay dulot ng walang disiplinang paggamit ng mga gadgets at TV ng kabataan. Ayon nga sa American Academy of Paediatrics recommends, dapat 60 minutos lang ng paggamit ng gadgets o TV sa mga batang edad 2-5 taong gulang. Ang mga mas bata pa rito ay dapat hindi pinapalapit sa anumang teknolohiya.For illustration purposes only/Photo credit to owner

For illustration purposes only/Photo credit to owner

Dapat orasan ang mga bata sa kanilang mga gadgets at sa TV pagkat may mga aral na nagsasaad na:·    Sa bawat 25 minutong ng paggamit gadget o panunood ng telebisyon, may isang oras ngtulog ang kanilang nawawala. Ito’y pumipigil sa kanilang makakamit ng importhanteng healthy sleep cycle.

·    Habang tumatagal ang paggamit ng bata sa gadgets o TV nila, mas lalong humahaba ang panahon kung saan sila’y natutuong magsalita.

For illustration purposes only/Photo credit to owner

For illustration purposes only/Photo credit to owner

For illustration purposes only/Photo credit to owner

Ayon nga sa mga doktor, ang lahat ng batang mayroong ganitong problema ay maaaring magka insomnia, pagkataba o pagkapayat, di malusog na nutrisyon, problema sa mata at iba pa ng mental problems.Ang kondisyong ito ay maaaring magdulot ng pagkawalang gana sa mga aktibidad sa labas, ang iba nama’y magsisinungaling upang magamit pa ng mas matagal ang kanilang gadget o TV.

Isa itong malaking problema kasi nagiging adik ang kabataan sa mga kagamitang ito. Nagiiba ang hugis ng utak na magdudulot ng wala ng impulse control, kahinaan sa pagsasari, plano at pagpili ng mauunang trabho din maliban pa sa kakulangan sa empathy at compassion.Ngunit kahit na sinasabing masama nga ang epekto ng teknolohiya sa mga bata, atin din dapat alalahanin na ang kakayahan ng isang bata ay hindi na nakasalalay sa pagsusulat, ito’y nakasalalay sa kakayahan niyang gamitin gn teknolohiya.


What can you say about this?


Share us your thoughts by simply leaving on the comment section below. For more news and viral updates, feel free to visit our site often. 

Thanks for dropping by and reading this post.

THIS BLOG asserts no credit for any pictures posted on this website unless generally noted. Pictures on this blog are copyright to its respectful owners. Photos utilized are for illustration purposes only. We don't claim the photographs and no copyright infringement is intended if there is a picture showing up on this blog has a place with you and does not wish for it appearance on this website, please email us with a connection to the said picture and it will be expeditiously brought down.

Screen Dependency Disorder is Real and it Harms your Child's Health Reviewed by Unknown on April 27, 2018 Rating: 5 For illustration purposes only/ Photo credit to Smart Parenting Screen Dependency Disorder ay dulot ng walang disiplinang paggamit...

No comments: